Papirisolering

Fugtbestandigt

Papirisolering består af hule cellolusefibre og ikke af massive mineraluldsfibre. Derfor påvirker fugten ikke papirisoleringens evne til at isolere. Mineraluld mister sin evne, når det bliver fugtigt, og kræver derfor en tæt dampspærre. Papirisolering fra CBI Danmark er et organisk materiale, der leder fugten væk og tillader huset at ånde. Dampbremse/spærre kan undværes.

Høj brandmodstand

Papirgranulat isolerer branden, så konstruktionerne ikke bryder samme. Papirisolering fra CBI Danmark kan ikke smelte og forkuller kun langsomt. Brandtest efter EU standard har vist, at papirisolering er lige så brandhæmmende som mineraluld, og yder bedre brandmodstand end glasuld.

Ingen råd, mug og skadedyr

Isocell papirisolering er tilsat borsalte, som er en kemisk forbindelse af bor, ilt og natrium (salt). Borvand kendes fra øjenskyllevæsker og bruges også til at rense sår. Borsalte gør pairisolering uforgængelig og hindrer angreb af råd og mug. De salte, som papirgranulatet bliver imprægneret med virker udtørrende, så skadedyr og utøj ikke kan leve i materialet. Borsalte er desuden brandhæmmende. Læs Isocells rapport om bor.§§

Behagelig isolering

Papirisolering fra CBI Danmark består af organiske fibre, der ikke kradser eller klør ved anvendelse. Irritation i hud og øjne, som ved brug af mineraluld eller glasuld, er ikke til stede, hverken for isolatøren, der placerer papirisoleringen i væg, gulv eller på loft, eller for slutbrugeren, der skal benytte loftrummet til opbevaring. Ligeledes vil tilsyn og reparationer på ledninger og andre former for installationer, der ofte vil være placeret under isoleringen på loftrummet, blive behageligt.

Lang erfaring

Granuleret papirisolering er produceret og anvendt i USA i mere end 150 år. Papirisolering er blevet produceret og solgt i Danmark i mere end 30 år og endnu længere i Norden. Papirisoleringens tekniske egenskaber er afprøvet og udviklet i USA i mange år. Disse rapporter er grundlaget for et bæredygtigt produkt, der konkurrerer på lige fod med andre tilsvarende organiske som uorganiske isoleringsprodukter.

Naturlig grøn profil

95 % af Isocell papirisolering fra CBI Danmark består af genbrugsaviser/papir. Papirisoleringen vil således under de rigtige forhold kunne nedbryde sig selv, og derved indgå i den naturlige livscyklus. Uorganiske materialer vil typisk skulle deponeres som farligt affald, hvor papirisolering delvis vil kunne genanvendes i ny produktion eller komposteres som ufarligt materiale.

Lavt C02 forbrug ved fremstilling

Energiforbruget ved fremstillingen af Isocell papirisolering fra CBI Danmark er mange gange lavere end ved fremstilling af sten- og glasuldsprodukter.